Memorandumas

DĖL SIEKIO SUSTABDYTI

GYVŪNŲ AUSŲ IR UODEGŲ TRUMPINIMĄ


Atsižvelgdami į tai, kad

pagal Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 9

punktą „veterinarinės procedūros, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar gyvūnų fiziologines

funkcijas (ausų, barzdelių, skiauterių, snapų, uodegų trumpinimas, balso stygų, ragų, nagų,

sparnų, kanopų ir ilčių pažeidimas ar pašalinimas, plunksnų išpešimas ar pašalinimas kitu

būdu ir kt.), pažeidžiant gyvūnų kūno dalių, minkštųjų audinių ar kaulų struktūrą, išskyrus

gyvūnų kastravimą ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus arba veterinarines procedūras,

atliekamas veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos“, laikomos žiauru elgesiu

su gyvūnais ir jų kankinimu, ir vadovaudamiesi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2007 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-50 „Dėl Gyvūnų gerovės reikalavimų

atliekant kai kurias veterinarines procedūras patvirtinimo“, kuriuo gyvūnams draudžiama

trumpinti ausis ir uodegas, konstatuojame, kad gyvūnų ausų ir uodegų trumpinimas

Lietuvoje yra laikomas žiauriu elgesiu su gyvūnais;

įvertindami tai, kad

draudžiamos veterinarinės procedūros vis dar yra atliekamos nelegaliai Lietuvoje arba

trečiosiose šalyse, o Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos duomenimis, vos 3 dienų

amžiaus šuniukams uodegos yra kerpamos be narkozės, taip pat po ausų ar uodegų

trumpinimo gyvūnams fantominiai skausmai gali likti visam gyvenimui;

mes siekiame, kad

gyvūnų ausų ir uodegų trumpinimo praktika būtų sustabdyta, Lietuvos Respublikos Seime

inicijuojant įstatymų projektus dėl draudimo tokius gyvūnus eksponuoti renginiuose, veisti ir

parduoti, šviečiant visuomenę ir ugdant jos netoleranciją tokiam elgesiui, raginant

veterinarijos klinikas ir privačius veterinarijos gydytojus nevykdyti nusikalstamos veiklos;

todėl mes kviečiame

Lietuvos veterinarijos klinikas ir privačius veterinarijos gydytojus pasirašyti šį

memorandumą ir pasižadėti neatlikinėti nelegalių veterinarinių procedūrų.

Copyright © 2023 Šuniukų fėja